Полезна и любопитна информация свързана с моторните масла и поддръжката на автомобила.

Голяма част от нас просто караме колите си и започваме да си задаваме въпроси чак в последния момент. И понеже джобовете ни са изтънели докрай, лесно се лъжем от съветите на некоректни търговци, псевдо познавачи и не достатъчно образовани самозвани автомонтьори. Какви са най-често срещаните въпроси...

Какво всъщност се крие зад тази абревиатура?

EGR идва от английското "Exhaust Gas Recirculation" или система за рециркулация на отработените газове. Тя се използва, както в бензинови, така и в дизелови двигатели. От самото наименование ни става ясно, че в агрегатите с EGR, част от емисиите (оби...

SAE от Society of Automotive Engineers - дружеството на инженерите от автомобилната промишленост е организация за научно-технически изследвания в областта на тежкото и леко автомобилостроене, аеронавтиката и др.

Една от класификациите по е SAE е J 300, с която се означава вискозитетният клас на д...

Производство на базови масла. Хидрокрекинг технология

Всеки потребител желае да има масло с оптимални експлоатационни свойства за всеки конкретен случай на използване. От тук и наличието на голям асортимент от масла. Производството на голямо количество и разновидности масла е технически и икономич...

API

Със символите API се съкращава American Petroleum Institute, от английски: Американски петролен институт.

Това е главната американска търговска асоциация занимаваща се с петролни продукти. Основните занятия са и изследователска дейност, установяване и развитие на стандарти, комуникация между дър...