SAE от Society of Automotive Engineers - дружеството на инженерите от автомобилната промишленост е организация за научно-технически изследвания в областта на тежкото и леко автомобилостроене, аеронавтиката и др.

Една от класификациите по е SAE е J 300, с която се означава вискозитетният клас на двигателните масла. Примерно SAE 0W-30, SAE 5W-40, SAE 10W-40, SAE 15W-40, SAE 20W-50 и др.

sae-international-logo