Какво всъщност се крие зад тази абревиатура?

EGR идва от английското "Exhaust Gas Recirculation" или система за рециркулация на отработените газове. Тя се използва, както в бензинови, така и в дизелови двигатели. От самото наименование ни става ясно, че в агрегатите с EGR, част от емисиите (обикновено между 5% и 15%) се връщат обратно към "входа". Използването на такъв тип система намалява значително вредните емисии, като основно влияние има върху количеството азотни окиси.

EGR

Разбира се внедряването на EGR има и своите негативни страни:

  • увеличен разход на гориво, в някои случаи до 25%;

  • увеличаване на саждите в изгорелите газове;

  • значително се скъсява живота на двигателното масло, поради подсилването на окислителните термо-химични процеси, водещо от своя страна до скъсяване живота на двигателя. Ето тук изключително важен е изборът и на подходящо моторно масло, покриващо изискванията и класовете за двигател подложен на такива екстремални условия на работа.

About EGR in Wikipedia