EGR?

  • Печат

Какво всъщност се крие зад тази абревиатура?

 EGR идва от английското "exhaust gas recirculation" или система за рециркулация на отработените газове. Тя се използва, както в бензинови, така и в дизелови двигатели. От самото наименование ни става ясно, че в агрегатите с EGR, част от емисиите (обикновено между 5% и 15%) се връщат обратно към "входа". Използването на такъв тип система намалява значително вредните емисии, като основно влияние има върху количеството азотни окиси. Разбира се внедряването на EGR има и своите негативни страни:

-увеличен разход на гориво, в някои случаи до 25%;

-увеличаване на саждите в изгорелите газове;

-значително се скъсява живота на двигателното масло, поради подсилването на окислителните термо-химични процеси, водещо от своя страна до скъсяване живота на двигателя. Ето тук изключително важен е изборът и на подходящо моторно масло, покриващо изискванията и класовете за двигател подложен на такива екстремални условия на работа.